PROPOZYCJE Zawodów Regionalnych w Skokach przez Przeszkody XVI edycja

1. Termin zawodów: 19.05.2013 (niedziela)
2. Miejsce zawodów: STAJNIA JARUŻYN ul. Wyzwolenia 139 Bydgoszcz
Parkur: 100 × 100 podłoże trawiaste, rozprężalnia: podłoże piaszczyste
3. Organizator zawodów: Stajnia Jarużyn – Dorota i Włodzimierz Zielinscy
4. Zgłoszenia: termin do 16.05.2013 godz.18.00, na adres Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 139, e-mail: stajnia_jaruzyn@wp.pl
Zgłoszenia po terminie – podwójna opłata.
5. Obowiązkowa aktualna dokumentacja zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ.
6. Uczestników konkursów towarzyskich obowiązuje Uchwała PZJ z dn. 6.02.2013r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń i innych wydarzeń.
9. Osoby oficjalne:
Sędzia Główny: Katarzyna Meger
Sędzia-obsługa komputerowa: Tomasz Laskowski
Sędzia rozprężalni: Wioleta Nawrocka
Gospodarz toru: Piotr Masłowski
Sędzia kwalifikator: Michal Maslowski
Lekarz weterynarii: Piotr Banaszak
10.

PROGRAM ZAWODÓW REGIONALNYCH:

19.05 (niedziela) godzina 10.00
KONKURS nr 1 kl. LL – dokładności z trafieniem w normę czasu 238.1.1 (towarzyskie)
KONKURS nr 2 Kuce zwykły 238.2.1 (towarzyski)
KONKURS nr 3 kl. L1 kwalifikacyjny na styl jeźdźca 238.1.1
KONKURS nr 4 kl. L – dwufazowy art. 274.5.3 
KONKURS nr 5 kl. P – szybkości 239 Tabela C (SPEED & MUSIC)
KONKURS nr 6 kl. N – okładności z rozgrywką art.238.2.2.

Nagrody:

I

II
III
IV
V
SUMA
  LL, kuce  

    Nagrody rzeczowe, flot’s, puchary      
  L  

300
200
100
50
50
700
  P  

600
450
300
150
100
1600
  N  

1000
700
500
300
200
2700

PULA
5000

Konkursy odbędą się przy min. ilości 6-ciu par startujących z wylaczeniem konkursu licencyjnego!

OSTATECZNY TERMIN REZERWACJI BOKSÓW: 16.05.2013r.
1) Opłaty:
· boksy: 60 PLN
za całe zawody, w przypadku wcześniejszego przyjazdu lub późniejszego wyjazdu prosimy powiadomić organizatora
2) Organizator zapewnia ściółkę (słoma) w boksach.
3)  Zapisy do konkursów i opłaty:
Opłaty płatne najpóźniej 30 min. przed startem danej pary. Po tym czasie naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 20%.
· wpisowe: 50 zł od każdego konia
· startowe: kuce, LL – 25 zł, L – 35 zł, P – 40 zł, N – 50 zł, za 1 start konia.
4) Zmiany w zapisach do konkursów po wywieszeniu list startowych, za zgodą sędziego głównego płatne 30 zł.
5)   Organizatorzy zezwalają zawodnikom na umieszczenie reklam swoich sponsorów wg przepisów PZJ.
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o przestrzeganie przedstawionego poniżej kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.
Kodeks Postępowania z Koniem:
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia, transportu.
II. Konie i jeźdźcy musza być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji.

ZAPRASZAMY!