Propozycje Zawodów Regionalnych w Skokach przez Przeszkody Jarużyn CUP 2014

1. Termin zawodów: 17-18.05.2014
2. Miejsce zawodów: STAJNIA JARUŻYN Bydgoszcz ul. Wyzwolenia 139 – parkur trawiasty, rozprężalnia piaszczysta.
3. Organizator zawodów: Stajnia Jarużyn – Dorota i Włodzimierz Zielinscy
4. Zgłoszenia: termin do 15.05.2014 godz.16.00 , na stronie: www.obslugazawodow.pl Zgłoszenia po terminie – podwójna opłata.
5. Obowiązkowa aktualna dokumentacja zawodników i koni zgodna z przepisami PZJ.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, członków ekip i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń i innych wydarzeń.  
8. Osoby oficjalne:
Sędzia Główny/kwalifikator:       Michał Masłowski
Sędzia WZJ:                               Katarzyna Meger
Gospodarz toru:                         Piotr Masłowski
Obsługa komputerowa:             Tomasz Laskowski
Sprawy organizacyjne:              Dorota Zielinska tel.533520795

PROGRAM ZAWODÓW REGIONALNYCH:

17.05.2014r. (sobota) godzina 10.00

KONKURS nr 1 kl. Mini LL (60 cm) – dokładności z trafieniem w normę czasu (towarzyski)
KONKURS nr 2 kl. LL – dokładności z trafieniem w normę czasu (towarzyski)
KONKURS nr 3 kl. L – dwufazowy art. 274.5.3
KONKURS nr 4 kl. L1 – licencyjny na styl jeźdźca 
KONKURS nr 5 kl. P – o wzrastającym stopniu trudności z Jokerem art. 269.5
KONKURS nr 6 kl. N – zwykły art. 238.2.1
     
     
18.05.2014 (niedziela) godzina 10.00

KONKURS nr 7 kl. Mini LL – dokładności z trafieniem w normę czasu
KONKURS nr 8 kl. LL – dokładności z trafieniem w normę czasu (towarzyski)
KONKURS nr 9 kl. L – dokładności z natychmiastową rozgrywką art.245.3
KONKURS nr 10 kl. P – zwykły art.238.2.1
KONKURS nr 11 kl. N – zwykły z rozgrywką art. 238.2.2
      
Nagrody:
W konkursach nr 1, 2, 7 i 8, puchary, flot`s oraz nagrody rzeczowe


I
II
III
       
       
SUMA
  Mini LL  
    nagrody, flot’s, puchary      
  LL  
    nagrody, flot’s, puchary      
  L  
200
100
50
  350  
  P  
500
300
150
950
  N  
900
600
450
1950

Konkursy mini LL, P, N odbędą się przy udziale min. 6-ciu par

OPŁATY:
Wpisowe od konia za każdy dzień – 50 zł
Startowe od przejazdu:
Mini LL, LL – 25 zł
L – 30 zł
P – 40 zł
N – 50 zł

Istnieje możliwość rezerwacji pokoi pod nr 533 520 795
Boksy dla koni na hali w cenie 180 zł (od piątku od godz. 17.00)
Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o przestrzeganie przedstawionego poniżej kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

Kodeks Postępowania z Koniem:
I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia, transportu.
II. Konie i jeźdźcy musza być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycje koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranna opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnej eutanazji.SERDECZNIE ZAPRASZAMY